Hírek

Társadalominformatika projekt
2013-11-21 09:47:40
Kategória: Hírek

 


Az ELTE Társadalomtudományi Kara és Informatikai Kara által közösen megvalósított, 2011-ben indult Társadalominformatika" projektje 2013. november 14-én lezárul. A TÁMOP-4.1.2 A/1-11/1-2011-0056 azonosítószámú projekt különlegessége, hogy szerves egységben, interdiszciplináris keretben jelenítette meg a társadalomtudományi kutatást, képzést és a legkorszerûbb informatikai, és tárhely eszközök alkalmazását.


 A pályázat során az ELTE munkatársai társadalominformatikai eszközökkel támogatott tantárgyakat fejlesztettek ki, melyek egy része közvetlenül az információs társadalom új társadalmi és társadalomlélektani jelenségeinek bemutatására vállalkozott, azzal a céllal, hogy a tanulók megtanulják az új folyamatokat és jelenségeket elemezni a hagyományos paradigmáktól elszakítva, de azokat nem elfelejtve. A tananyagok másik csoportja a térinformatika, az interneten tárolt hatalmas tudásanyag keresése, elemzése eszközeit mutatják be. A két tantárgycsoport kifejlesztése lehetõvé teszi, hogy a magyar felsõoktatásban megjelenjen egy új interdiszciplináris szak, mely elegyíti a természettudományos és társadalomtudományos megközelítéseket, véget vetve az idejét múlt dualizmusnak. A pályázat lehetõvé tette egy, a hazai konfliktuskutatásban páratlanul gazdag konfliktus-adatbázis létrehozását, melynek nyilvános használata új pályára helyezi az etnikai, nemzeti, osztály konfliktusok hazai kutatását és bemutatását.

A cikk képei: